Xây dựng đô thị thông minh

TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai, xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh (ĐTTM). Đây được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất để hỗ trợ, thúc đẩy thành phố phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.
Một góc TP Hồ Chí Minh hôm nay.

Đề án xây dựng ĐTTM của thành phố sẽ được thực hiện trong ba giai đoạn. Giai đoạn 1, được triển khai từ năm 2017 đến 2020 để tập trung xây dựng nền tảng công nghệ, xây dựng trung tâm dữ liệu dự phòng, dữ liệu mở… Giai đoạn 2, được triển khai đến năm 2025 sẽ tập trung triển khai các giải pháp thông minh trong các lĩnh vực chuyên ngành, và một số giải pháp đã được triển khai ở giai đoạn 1 sẽ được mở rộng, cập nhật dữ liệu. Sau năm 2025, dựa trên những nền tảng đạt được của giai đoạn 1 và 2, thành phố sẽ đặt ra các mục tiêu, nhiệm vụ mới cho giai đoạn 3. Để làm tiền đề xây dựng ĐTTM, trong năm nay, thành phố chú trọng triển khai các trung tâm điều hành ĐTTM, mô phỏng dự án chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, an toàn thông tin (ATTT), kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở… Thành phố chọn một số địa phương như quận 1, quận 2, quận 12… là các khu vực triển khai thí điểm mô hình ĐTTM. Trên cơ sở hạ tầng hiện hữu, các địa phương này tiếp tục ứng dụng nhiều giải pháp về công nghệ thông tin (CNTT), trước mắt là giải quyết các vấn đề bức xúc liên quan đến môi trường, ùn tắc giao thông… của người dân.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Phạm Đức Long cho biết: “Thành phố cần huy động nhiều nguồn lực, kinh nghiệm tham gia xây dựng ĐTTM, thống nhất kế hoạch triển khai tổng thể ở từng dự án, cấu phần, trong đó từng dự án, cấu phần phải xác định rõ mục tiêu, chức năng trong bức tranh chung của ĐTTM, từ đó có thứ tự ưu tiên triển khai từng dịch vụ, quy mô đầu tư. Ngoài ra, xây dựng trục liên thông dữ liệu, hệ thống cơ sở dữ liệu mở”. Ông Long cũng đề xuất làm thử nghiệm về cổng thông tin dữ liệu mở cho thành phố trên cơ sở tích hợp dữ liệu công mà thành phố đang có và công khai ở một số lĩnh vực như: thông tin giao thông công cộng, quy hoạch đất đai… Trên cơ sở này, giúp đánh giá về mặt công nghệ, vận hành từ phía chính quyền và quan sát được sự hưởng ứng và tác động đến người dân. Ngoài ra, thành phố nên sớm giao nhiệm vụ cho một đơn vị chủ trì giám sát công nghệ triển khai để bảo đảm khả năng tương thích, tích hợp trong một mô hình quản lý, vận hành chung trong tương lai. Cũng theo ông Long, VNPT đang làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố để xây dựng mô hình chức năng, mô hình kiến trúc, mô hình vận hành, quy chế hoạt động cho Trung tâm điều hành thông tin.

Cho rằng ATTT là yếu tố quan trọng không thể thiếu của ĐTTM, Chủ tịch Chi hội An toàn Thông tin phía nam Ngô Vi Đồng, dẫn ra hàng loạt hạn chế trong ATTT hiện nay, như: các cơ sở pháp lý để quản lý ATTT còn thiếu và chưa đầy đủ; chưa xây dựng được một bộ khung chuẩn ATTT cho ĐTTM; vẫn còn tình trạng biệt lập, cát cứ thông tin và thiếu hợp tác giữa các chủ thể có liên quan trong công tác bảo đảm ATTT và ứng dụng CNTT của các tổ chức, chính quyền địa phương dẫn đến đầu tư manh mún, thiếu hiệu quả; nguồn nhân lực ATTT còn thiếu và yếu; thiếu cơ chế hợp tác có hiệu quả trong quan hệ hợp tác quốc tế, hợp tác công tư để chia sẻ trí thức và kinh nghiệm về ATTT cho ĐTTM… Trên cơ sở này, đồng chí Ngô Vi Đồng cho biết: “Tôi nghĩ ĐTTM là một chương trình tham vọng của thành phố, và có cơ sở để triển khai thành công. Tuy nhiên, thành phố phải xây dựng chiến lược bảo đảm ATTT cho ĐTTM. Trong đó tập trung xây dựng cơ cấu tổ chức mạch lạc, rõ ràng ở các cấp có thẩm quyền, bảo đảm công tác lãnh đạo, điều hành ATTT. Đồng thời, xây dựng đội ứng cứu khẩn cấp và trung tâm điều hành an toàn mạng, phát triển nguồn nhân lực ATTT; xây dựng cơ chế hợp tác với các tổ chức hiệp hội ATTT, CNTT của thành phố cũng như cả nước, với quốc tế…”.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến, việc xây dựng thành phố trở thành ĐTTM nhằm thực hiện bốn mục tiêu tổng quát: bảo đảm tốc độ phát triển kinh tế bền vững, hướng đến kinh tế tri thức, kinh tế số; quản trị đô thị hiệu quả trên cơ sở dự báo; nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc, tăng cường sự tham gia quản lý của người dân, tổ chức. “Xây dựng ĐTTM có bốn trụ cột để phục vụ người dân, doanh nghiệp, tất cả phải ứng dụng khoa học công nghệ và những dịch vụ đặt ra phải tiện ích nhất cho người dân và tương tác với doanh nghiệp. Người dân có thể góp ý cho chính quyền thông qua chính quyền điện tử. Đó là sự tương tác giữa chính quyền – doanh nghiệp – các tổ chức đoàn thể xã hội thông qua các ứng dụng CNTT của ĐTTM”, đồng chí Trần Vĩnh Tuyến cho biết.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *