Tìm hiểu quy định về ghi nhãn hàng hóa mỹ phẩm

Ghi nhãn mỹ phẩm là thể hiện nội dung cơ bản, cần thiết về mỹ phẩm lên nhãn để người dùng nhận biết, làm căn cứ lựa chọn và sử dụng đúng; để nhà sản xuất, kinh doanh quảng bá cho hàng hoá của mình và làm căn cứ để các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát.

Tham khảo: công bố sản phẩm

CÔNG TY CHÚNG TÔI gửi Quý khách hàng nội dung tư vấn liên quan đến quy định về Ghi nhãn hàng hóa mỹ phẩm như sau:

 1. VỊ TRÍ NHÃN MỸ PHẨM
 • Nhãn sản phẩm phải được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng đầy đủ các nội dung quy định của nhãn mà không phải tháo rới các chi tiết, các phần của hàng hóa.
 • Trường hợp không được hoặc không thể mở bao bì ngoài thì trên bao bì ngoài phải có nhãn và nhãn phải trình bày đầy đủ các nội dung bắt buộc.
 1. CÁC NỘI DUNG BẮT BUỘC PHẢI GHI TRÊN NHÃN 
 2. Những nội dung bắt buộc phải ghi trên Nhãn gốc của sản phẩm mỹ phẩm:

Nhãn gốc của sản phẩm là nhãn đã gắn trên sản phẩm trước khi nhập về Việt Nam với các nội dung bắt buộc phải có sau đây:

 • Tên sản phẩm
 • Định lượng
 • Ngày sản xuất
 • Hạn sử dụng
 • Thành phần
 • Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn, sức khỏe (nếu có)
 • Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản
 • Xuất xứ

Trường hợp kích thước, dạng hoặc chất liệu bao gói không thể in được đầy đủ các thông tin trên nhãn gốc thì những thông tin sau bắt buộc phải được ghi trên nhãn gốc:

 • Tên sản phẩm
 • Số lô sản xuất

Trong trường hợp này, những nội dung bắt buộc còn lại phải được ghi trên nhãn phụ đính kèm theo sản phẩm mỹ phẩm và trên nhãn mỹ phẩm phải chỉ ra nơi ghi các nội dung đó.

 1. Những nội dung bắt buộc phải ghi trên Nhãn phụcủa sản phẩm mỹ phẩm

Khi sản phẩm được thông quan và đưa về kho chứa hàng, Doanh nghiệp cần tiến hành Dán nhãn phụ của sản phẩm lên hàng hóa trước khi phân phối ra thị trường.

Những nội dung bắt buộc phải có trên nhãn phụ sản phẩm mỹ phẩm gồm:

 • Tên và chức năng của sản phẩm, trừ khi dạng trình bày trên nhãn mỹ phẩm đã thể hiện rõ chức năng của sản phẩm
 • Hướng dẫn sử dụng, trừ khi dạng trình bày trên nhãn mỹ phẩm đã thể hiện rõ cách sử dụng của sản phẩm
 • Thành phần công thức đầy đủ: Phải ghi rõ các thành phần theo danh pháp quốc tế
 • Tên nước sản xuất;
 • Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (ghi đầy đủ bằng tiếng Việt theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư)
 • Định lượng thể hiện bằng khối lượng hoặc thể tích, theo hệ mét và hệ đo lường Anh;
 • Số lô sản xuất;
 • Ngày sản xuất hoặc hạn dùng phải được thể hiện một cách rõ rang, đúng thứ tự. Nếu cần thiết có thể bổ sung thêm điều kiện chỉ định cần tuân thủ để đảm bảo sự ổn định của sản phẩm. Với những sản phẩm có độ ổn định dưới 30 tháng, bắt buộc phải ghi ngày hết hạn;
 • Lưu ý về an toàn khi sử dụng;

Trường hợp kích thước, dạng hoặc chất liệu bao gói không thể in được đầy đủ các thông tin quy định  trên, trên nhãn gốc, những nội dung bắt buộc này phải được ghi trên nhãn phụ đính kèm theo sản phẩm mỹ phẩm và trên nhãn mỹ phẩm phải chỉ ra nơi ghi các nội dung đó.

 1. Trường hợp muốn ghi trên nhãn hàng hóa những nội dung khác
 • Tổ chức, cá nhân được phép ghi trên nhãn mỹ phẩm những nội dung khác
 • Những nội dung ghi thêm không được trái với quy định của pháp luật và phải đảm bảo trung thực, chính xác, phản ánh đúng bản chất của hàng hóa, không che khuất, không làm sai lệch những nội dung bắt buộc ghi trên nhãn sản phẩm.

III. KÍCH THƯỚC, HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG GHI NHÃN MỸ PHẨM

 • Doanh nghiệp tự xác định kích thước của nhãn nhưng phải đảm bảo thông tin ghi trên nhãn phải dễ đọc, trung thực, rõ ràng, chính xác và phản ánh đúng tính năng của sản phẩm
 • Màu sắc của chữ, chữ số, hình vẽ, hình ảnh, dấu hiệu, ký hiệu trình bày trên nhãn mỹ phẩm phải rõ ràng. Màu sắc của chữ và số phải tương phản với nền của nhãn.

Xem thêm: bigcanho.com

 1. NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY KHI GHI NHÃN MỸ PHẨM

Những nội dung bắt buộc ghi trên nãn phải được trình bày bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt; riêng các thông tin sau đây phải được ghi bằng tiếng Việt:

 • Hướng dẫn sử dụng
 • Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường
 • Những thông tin về an toàn khi sử dụng
 1. CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • Thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm ngày 25 tháng 01 năm 2011
 • Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về ghi nhãn hàng hoá.

Trên đây là những nội dung tư vấn sơ bộ của CÔNG TY CHÚNG TÔI. Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ CÔNG TY CHÚNG TÔI để được hỗ trợ chi tiết.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *