Tham khảo về cách tùy chỉnh kích thước giấy trong Libcad ở máy photo Ricoh Aficio 480w

Với những hướng dẫn cần thiết hiện nay của các kỹ thuật viên sẽ đem lại sự nhanh gọi cho những thông tin từ máy photo. Cách tùy chỉnh kích thước giấy trong libcad ở máy photo Ricoh Aficio 480w sẽ giúp chiếc máy hạn chế tình trạng kẹt giấy hay xảy ra khi thực hiện chức năng của công việc.

Tham khảo: Cho thuê máy photocopy

TÙY CHỈNH KÍCH THƯỚC GIẤY TRONG LIBCAD 2005

 • Phần này hướng dẫn bạn cách cài đặt kích thước giấy trong AUTOCAD và LIBCAD 2005
 1. Bạn hãy mở đường dẫn “Documents and Settings\ <current

user>\ Application Data\ RATIO\ LibCad 2005\ R8\deu\ plotters”.

 1. Bạn hãy mở tập tin “RW480D8.pc3” với chương trình

“pc3exe.exe” that is normally located in the directory “C:\Program files\ RW-480\ LibCad”

 1. Bạn hãy thay đổi thiết lập “Device and Document Settings”
 2. Sau đó bạn hãy chọn “Custom Paper Sizes” và nhấn nút “Add” tạo kích thước giấy mới
 3. Bạn hãy chọn “Start from scratch” và nhấn “ Next”
 4. Bạn hãy nhập chiều rộng,chiều dài và cuối cùng nhấn “ Click”
 5. Bạn hãy nhập giới hạn kích thước bạn cần và nhấn “ Click”
 6. Bạn hãy nhập tên cho kích thước giấy mới và nhấn “ Click”
 7. Bạn hãy nhập tên tập tin là “ PMP”.Chúng tôi khuyến khích bạn nên giữ lại tên tập tin
 8. Cuối cùng bạn hãy nhấn “ Finisher”
 9. Khi bạn tạo một kích thước giấy dài bạn có thể nhìn thấy hộp thoại phụ.Bạn hãy đóng hộp thoại và nhấn “ OK”
 10. Bây giờ bạn có thể xem kích thước giấy mới cài đặt trong Plotter
 11. Bạn hãy thực hiện lại bước 5 tới bước 11 đến khi bạn thêm kích thước cần thiết vào Plotter
 12. Bạn hãy nhấn “ OK” để lưu những thay đổi đã thiết lập

CHƯƠNG TRÌNH PLOTBASE

 • Các thư mục chính nằm trong phần “Program files” chứa trong thư mục con trong phần RW-480 PLOTBASE.Các tập tin con hoặc các tập tin chứa các chức năng sau :

DATA (DỮ LIỆU)

 • Tất cả dữ liệu trong bảng vẽ được lưu trong thư mục đến khi thao tác in bị xóa

PROGRAM (CHƯƠNG TRÌNH)

 • Thư mục chứa các tập tin quan trọng có tên là “EXE”

SAMPLE ( MẪU)

 • Thư mục chứa các tập tin mẫu

SSL :

 • RW-480 PLOTBASE sử dụng thư mục này để lưu các tập tin SSL đang được chỉnh sưa.Bạn không thể sử dụng thư mục này vì đây là thư mục dành riêng cho nội bộ

ARCHIVE (LƯU TRỮ)

 • Bạn có thể tìm thấy tập tin SDF và các bảng vẽ.Các dữ liệu được nhập,chứa trong hệ thống

PROGRAM (CHƯƠNG TRÌNH)

 • Các tập tin chứa các dữ liệu quan trọng bạn không được phép thay đổi

QUÉT TẬP TIN

 • Các tập tin được quét có chi tiết đồ họa trong RW-480 có thể tìm thấy và quét được.Tập tin co thể được lưu vào thư mục khi bạn sử dụng lệnh quét tập tin
Liên hệ: nhatnamjsc.com.vn

WORK ( THAO TÁC,CÔNG VIỆC)

 • Đây là nơi lưu các bảng vẽ tập tin và tập tin SSL trong RW-480.Bạn hãy thiết lập mỗi thao tác cho mỗi tập tin,tập tin phải có tên của thao tác in

TOOL ( CÔNG CỤ)

 • Sau đây là những chức năng,công cụ để cài đặt chương trình cho máy con
 • RW-480 PLOTCLIENT HDI/ADI
 • RW-480 PLOTCLIENT THẮNG
 • RW-480 WINPRINTRW-480 PLOTCLIENT MAC•
 • RW-480 PLOTCLIENT LPR
 • Plugins RW-480 PLOTCLIENT web thư mục này sẽ tự động được chia sẻ cho máy con khi đang cài đặt thao tác
 • Điều này cho phép bạn truy cập vào các chương trình cài đặt và cài đặt các máy con trên máy tính của bạn.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *