Giới thiệu về công ty cung cấp cầu dẫn xe nâng 6 tấn, 8 tấn, 10 tấn,(cầu nâng lên container) các loại

Ngày nay cầu dẫn xe nâng là nhu cầu thiết yếu của thị trường đặc biệt các KCN, KCX thường xuyên sử dụng cầu nâng lên container để đảm bảo được việc lấy hàng trên container một cách hiệu quả và tiết kiệm được thời gian, cũng như việc đảm bảo được an toàn cho hàng hóa nguyên vẹn

Tham khảo: Cầu nâng cắt kéo

Cung cấp cầu dẫn xe nâng 6 tấn, 8 tấn, 10 tấn,(cầu nâng lên container) các loại.

1. cầu dẫn xe nâng lên container Niuli – Taiwan

Xuất xứ : lắp ráp China
– Model : DCQY6-0.4 (6 tấn)
– Tải trọng: 6000kg
– Chiều dài dốc cầu: 6000mm (A)
– Chiều dài đầu cầu: 3000mm (B)
– Chiều dài chân cầu: 1000mm (C)
– Chiều dài thành cầu (ngay đầu cầu): 300mm(D)
– Chiều dài tổng thể cầu: 10300mm (E)
– Chiều rộng mặt cầu: 1800mm (F)
– Chiều rộng tổng thể cầu: 2100mm (G)
– Chiều cao cao nhất từ mặt đất đến mặt cầu: 1200mm (H)
– Chiều cao tổng thể từ mặt đất đến thành cầu: 1600mm (J)
– Chiều cao từ mặt cầu đến thành cầu: 400mm (L)

2. cầu dẫn xe nâng lên container Niuli – Taiwan
Xuất xứ : lắp ráp China
– Model : DCQH8-0.4 (8 tấn)
– Tải trọng: 8000kg
– Chiều dài dốc cầu: 6000mm (A)
– Chiều dài đầu cầu: 3000mm (B)
– Chiều dài chân cầu: 1000mm (C)
– Chiều dài thành cầu (ngay đầu cầu): 300mm(D)
– Chiều dài tổng thể cầu: 10300mm (E)
– Chiều rộng mặt cầu: 1800mm (F)
– Chiều rộng tổng thể cầu: 2100mm (G)
– Chiều cao cao nhất từ mặt đất đến mặt cầu: 1100mm (H)
– Chiều cao tổng thể từ mặt đất đến thành cầu: 1600mm (J)
– Chiều cao từ mặt cầu đến thành cầu: 500mm (L)

Liên hệ: Bàn nâng cắt kéo navidock

3. cầu dẫn xe nâng lên container (cầu dẫn xe nâng)

Xuất xứ : lắp ráp China
– Model : DCQH10-0.4 (10 tấn)
– Tải trọng: 10000kg
– Chiều dài dốc cầu: 7000mm (A)
– Chiều dài đầu cầu: 3000mm (B)
– Chiều dài chân cầu: 1000mm (C)
– Chiều dài thành cầu (ngay đầu cầu): 300mm(D)
– Chiều dài tổng thể cầu: 11300mm (E)
– Chiều rộng mặt cầu: 1800mm (F)
– Chiều rộng tổng thể cầu: 2100mm (G)
– Chiều cao cao nhất từ mặt đất đến mặt cầu: 1100mm (H)
– Chiều cao tổng thể từ mặt đất đến thành cầu: 1600mm (J)
– Chiều cao từ mặt cầu đến thành cầu: 500mm (L)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *