Giới thiệu quy định của pháp luật về songcuocso247.com công bố hợp quy sữa dạng bột

Công bố hợp quy một số sản phẩm sữa dạng bột là việc bắt buộc đối với tất cả những nhà sản xuất hay kinh doanh mặt hàng này nhằm đảm bảo đúng quy định ban hành và đảm bảo tính an toàn cho chất lượng sản phẩm lẫn sức khỏe khách hàng.

Tham khảo: Công bố sản phẩm

Công bố hợp quy một vài sản phẩm sữa dạng bột

Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và các yêu cầu quản lý đối với các sản phẩm sữa dạng bột, bao gồm sữa bột, cream bột, whey bột và sữa bột gầy có bổ sung chất béo thực vật.

Quy chuẩn này không áp dụng đối với các sản phẩm sữa theo công thức dành cho trẻ tới 3 tuổi, sữa theo công thức với mục đích y tế đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh và thực phẩm chức năng. Những sản phẩm sữa dạng bột được nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh trong nước phải được công bố hợp quy phù hợp với một số quy định ở Quy chuẩn này.

Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được tiến hành theo Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy được ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định của pháp luật.

Liên hệ: Tư công bố sản phẩm

Những sản phẩm sữa dạng bột, bao gồm sữa bột, cream bột, whey bột và sữa bột gầy có bổ sung chất béo thực vật. Các sản phẩm sữa dạng bột được nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh trong nước cần được công bố hợp quy phù hợp với một số quy định tại QCVN 5-2/2010/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng bột. Về thủ tục, hồ sơ tương tự như những sản phẩm nằm trong Danh mục một vài thực phẩm cần phải công bố chất lượng cũng như công bố thực phẩm.

Trên đây là các thông tin cơ bản cần thiết chúng tôi cung cấp cho khách hàng cùng tham khảo, ngoài ra các doanh nghiệp muốn biết thêm thông tin chi tiết một số mảng công bố thực phẩm, hợp quy vật liệu xây dựng, hợp quy phân bón, hợp quy tiếp xúc thực phẩm thì hãy liên hệ Công ty chúng tôi để được tư vấn.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *